Produkt- eller tjänstspecifikt personuppgiftsmeddelande

 

Blockbusters personuppgiftsmeddelande

 

När du använder Blockbuster-tjänsten samlar Blockbuster som dataansvarig in och hanterar en rad personuppgifter om dig.

 

Här beskriver vi hur vi använder och delar dessa personuppgifter.

 

Typer av personuppgifter och syften

När du använder Blockbuster-tjänsten samlas följande personuppgifter in, verifieras och i övrigt hanteras i våra system:

 • E-post
 • Facebook-, namn, profilbild och e-post (vid inloggning via Facebook)
 • IP-adress
 • Geografisk position
 • Betalningsuppgifter
 • Webbläsare
 • Plattform/enhet (typ och modell)
 • Köpinformation (vilka filmer och serier du köper/hyr, när du köper/hyr, på vilka plattformar/enheter, valuta och betalningsmetod)
 • Uppspelningsinformation (vilka filmer och serier du spelar upp, när du tittar, på vilka plattformar/enheter och i vilken kvalitet)
 • Önskelista (filmer och serier på din önskelista)
 • Telefonnummer (valfritt)
 • Namn (valfritt)

 

Vi samlar in och hanterar personuppgifter för att kunna:

 • hantera betalning och leverera filmer och serier till dig
 • förbättra kvaliteten på Blockbuster-tjänsten och åtgärda fel
 • Föra statistik över användningen av webbplatsen, våra appar och vårt innehåll
 • rikta relevanta produkter och reklam på våra webbsidor och appar baserat på din förbrukning
 • informera dig om ändringar i våra tjänster
 • kommunicera relevanta erbjudanden och nyheter som du begär av oss
 • uppfylla våra krav från våra leverantörer
 • blockera vid missbruk av våra tjänster och driva igenom våra villkor

 

Så hanterar vi personuppgifterna:

 • För att registrera dig som kund
 • För att genomföra dina betalningstransaktioner och skicka orderbekräftelser till dig
 • För att kunna ge dig åtkomst till de filmer och serier du har köpt/hyrt
 • För att kunna rapportera till externa rättighetsinnehavare
 • För att kunna upptäcka och åtgärda eventuella fel i våra IT-system
 • För att kunna hjälpa dig när du kontaktar vår kundtjänst
 • För att kunna ge dig rekommendationer om filmer och serier vi tror är relevanta för dig
 • För att kunna skicka e-postmeddelanden med information om tjänster samt reklam som du begärt av oss
 • För att föra statistik som visar hur det går för Blockbuster som företag samt ge oss information om hur vi kan förbättra Blockbusters tjänster och kundupplevelsen

 

Källor

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig via Blockbusters webbsidor och appar.

 

Insamlingen av uppgifterna är en förutsättning för att ingå ett avtal med oss. Om vi inte får uppgifterna kan vi inte tillhandahålla den önskade produkten/tjänsten.

 

Juridisk grund för vår insamling och hantering av dina personuppgifter

Den juridiska grunden för vår hantering av dina personuppgifter är:

 • Vårt avtalsmässiga åtagande för våra kunder, på så sätt att hanteringen genomförs som förutsättning för tillhandahållandet av produkten Blockbuster.
 • Ett berättigat intresse från Blockbuster att kunna tillhandahålla användbara webbsidor och appar, att föra statistik över användningen av tjänsten och att kunna tillhandahålla riktad reklam åt användarna av tjänsten. Det berättigade intresset ska baseras på att Blockbuster i samband med användning av tjänsten, endast hanterar allmänna personuppgifter, inklusive unika tekniska adresser och information om användning av det aktuella innehållet.

 

Invändning mot hantering av personuppgifter

 • Då vi hanterar dina personuppgifter på intressebasis, har du rätt att göra invändningar mot vår hantering av dina personuppgifter, inklusive profilering baserad på dessa bestämmelser. Om du gör detta, får vi inte längre hantera personuppgifterna, såvida vi inte påvisar starka legitima grunder för hanteringen, som går före dina intressen och rättigheter, eller om hanteringen är nödvändig för att rättsliga krav ska kunna följas, göras gällande eller försvaras.

 

Invändning mot hantering av personuppgifter för direktreklam

 • Då vi hanterar dina personuppgifter för direkt marknadsföring, har du när som helst rätt till att invända mot hanteringen av personuppgifter i detta syfte, inklusive invända dig mot profilering i samband med direkt marknadsföring. I dessa fall får vi inte längre hantera dina personuppgifter i detta syfte.

 

Automatiska, individuella beslut

Vi hanterar inte dina personuppgifter för automatiserat, individuellt beslutsfattande eller för profilering.

 

Delning av dina personuppgifter

Blockbuster delar inte dina personuppgifter med tredjeparter. 

 

Överföring av personuppgifter till mottagare utanför EU/EES

Vi överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES.

 

Lagringsperiod

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det krävs för att kunna uppfylla våra avtalsmässiga åtaganden i samband med din användning av Blockbuster-tjänsten, dock högst 5 år efter att du har sagt upp ditt kundförhållande med Blockbuster.

 

Hanteringssäkerhet

För att skydda dina personuppgifter, som används i denna produkt, har vi infört en rad säkerhetsåtgärder som granskas regelbundet.

Du kan läsa mer om dessa åtgärder via länkarna nedanför:

 

Engelsk version:

https://tdcgroup.com/-/media/images/tdccom/privacy/si0003_uk.ashx?la=en

 

Kontakt

Om du vill få mer information om hanteringen av dina personuppgifter i samband med din användning av Blockbuster, kan du kontakta vår kundtjänst på kundeservice@blockbuster.dk

 

 

Detta personuppgiftsmeddelande uppdaterades den 18 december 2019.

Loading spinner