Personuppgiftsmeddelande för kundnöjdhetsundersökningar som utförs av varumärken inom Nuuday

 

Detta personuppgiftsmeddelande gäller för alla affärsenheter inom Nuuday A/S, och som utnyttjar kundnöjdhetsdata

 

Varumärken inom Nuuday arbetar hårt med att förbättra kundupplevelsen av deras tjänster och produkter, och dina synpunkter är därför viktiga för deras arbete.

 

I samband med ditt deltagande i en kundnöjdhetsundersökning, samlar Nuudays Business Intelligence Data & Advanced Analytics-avdelning in och hanterar en rad personuppgifter om dig i sin roll som dataansvarig.

 

Detta personuppgiftsmeddelande beskriver vår hantering, användning och delning av personuppgifter i samband med detta.

 

Typer av personuppgifter och syften

 

I samband med kundnöjdhetsundersökningar samlar vi in och hanterar följande personuppgifter om dig:

 

 • Namn (förnamn och efternamn)
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Kundnummer
 • Postnummer
 • Dina svar och synpunkter i kundnöjdhetsundersökningar
 • IP-adress (vid deltagande i kundnöjdhetsundersökningar på vår webbsida)
 • Ordernummer (vid deltagande i kundnöjdhetsundersökningar efter köp eller problemlösning)

 

För att skapa 100 % trygghet i samband med ditt deltagande, har vi som policy att inte registrera känsliga uppgifter som du måste ange under en personlig telefonintervju, och som utgångspunkt uppmanar vi dig att inte ange känsliga uppgifter i övriga kundnöjdhetsundersökningar.

 

Syftena för insamlingen och hanteringen av personuppgifterna är:

 

TDC Group önskar att skapa de bästa förutsättningarna för att kunna ge dig en bra upplevelse och utveckla produkter och tjänster som uppfyller dina behov på bästa sätt. Vi samlar in information om hur nöjd du är och vilka önskemål du har för att:

 

 • Prioritera förbättringsområden på våra affärsenheter inom kommunikation, produkter, processer och tjänster
 • Optimera interna processer och system (kunskap om din upplevelse av stabilitet, driftsstopp och andra problem)
 • Utbilda medarbetare i att kunna tillhandahålla service som lever upp till din förväntning
 • Skapa en bas för att kunna skräddarsy din upplevelse genom att leverera tjänster som är relevanta för dig
 • Använda deltagarnas svar till att bedöma framtida utveckling i antal kunder

 

Ovanstående är baserat på dina svar i kundundersökningar tillsammans med en rad dedikerade datapunkter (produktdata, demografi, användning av koncernens produkter, m.m.) från Nuudays avdelning för Business Intelligence Data & Advanced Analytics.

 

 

 

 

Källor

Vi samlar in personuppgifterna direkt från dig i samband med våra kundnöjdhetsundersökningar

 

Vi mottar dessutom personuppgifter från följande tredjeparter:

 

 • Externa samarbetspartners för personliga telefonintervjuer
 • Externa samarbetspartners för webbaserade kundundersökningar via SMS
 • Ett undersökningssystem som tillhandahålls via en extern samarbetspartner för kundundersökningar via e-post, chatt och popup-reklam

 

Insamlingen av personuppgifterna är en förutsättning för deltagandet i kundnöjdhetsundersökningarna. Det är däremot valfritt om du önskar delta i en kundnöjdhetsundersökning eller ej.

 

Alla leverantörer som vi arbetar med följer gällande bestämmelser och samma höga krav på säkerhet och hantering av personuppgifter som Nuuday.

 

Personuppgifter kan som en del av databehandlingen vara insamlade av en databehandlare och därefter överförda till en annan databehandlare, som i sin tur hjälper oss med överordnad rapportering inom specifika områden.  Nuuday har slutit dataavtal med samtliga leverantörer, och på så sätt garanterar vi att dessa lever upp till samma ansvar gällande säkerhet och hantering av dina personuppgifter som Nuuday själva har. 

Den juridiska grunden för vår hantering av dina personuppgifter

Samtycke. Vi hanterar dina personuppgifter med ditt samtycke. Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke till denna typ av hantering.

 

Det är viktigt för oss att du känner att vi är försiktiga med dina personuppgifter. Vi kontaktar därför inte dig med kundundersökningar utan att du har gett oss lov till det. Vi frågar därför även om du vill delta i våra undersökningar innan vi registrerar dina svar.

Vi godtar alltid ett nej, samt respekterar din önskan om att inte delta i framtida undersökningar.

 

Delning av dina personuppgifter

Personuppgifter, som används för dessa syften, delas inte med databehandlare som, hjälper oss med 2-nivåsupport och systemdrift.

 

Överföring av personuppgifter till mottagare utanför EU/EES

För support för allmän datalagring använder vi oss av leverantörer i Indien och Pakistan. Vi har säkra databehandlingsavtal med dessa samarbetspartners, så att du kan vara trygg med att dina uppgifter skyddas enligt europeiska dataskyddslagar samt dansk lagstiftning.
EU-kommissionen har inte fattat beslut om huruvida lagstiftning och praxis är adekvata i Indien respektive Pakistan. Den juridiska grunden för överföringen är därför EUs ”Standard Contractual Clauses” för överföringar från dataansvariga till databehandlare i icke-säkra länder utanför EU/EES. Standardavtalet finns tillgänglig på olika språk via följande länk: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087.]

Lagringsperiod

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det krävs för att kunna uppfylla ovannämnda åtaganden, dock i högst 5 år för före detta kunder. Detaljerad CDR (samtalsdata) lagras i 12 månader och marknadsföringsdata i 2 år.

 

Hanteringssäkerhet

För att skydda dina personuppgifter som används i denna produkt, har vi infört en rad säkerhetsåtgärder som granskas regelbundet.

Du kan läsa mer om dessa åtgärder via länkarna nedanför:

 

English version:

https://tdcgroup.com/-/media/images/tdccom/privacy/si0003_uk.ashx?la=en

 

Kontaktuppgifter för ytterligare information

Ditt deltagande i TDC Groups kundmätningar är värdefullt, och dina svar gör det möjligt för varumärken inom TDC Group att bli bättre på att tillhandahålla en konsekvent och bättre upplevelse, samt utveckla produkter och lösningar inom de områden som är viktigast för dig.

 

Därför tar vi säkerheten av dina uppgifter och svar på största allvar. Om du har ytterligare frågor om hur vi hanterar dina uppgifter, har synpunkter, inte vill delta i kundanalyser från varumärken inom Nuuday eller vill bli avlägsnad, kan du kontakta kundtjänsten på det relevanta varumärket inom Nuuday.

 

 

Detta personuppgiftsmeddelande uppdaterades den 18. december 2019

 

Loading spinner